آخرین ویروس ها

آخرین ویروس ها Trojan.Bayrob!gen6 Trojan 12/31/2015 Trojan.Ransomcrypt.X Trojan 12/29/2015 Trojan.Cryptlock.N!g1 Trojan 12/29/2015 PHP.Drivdrop Trojan 12/28/2015 Exp.CVE-2015-6127 Trojan 12/29/2015 Exp.CVE-2015-8651 Trojan 12/28/2015 Exp.CVE-2015-6142 Trojan 12/29/2015 Exp.CVE-2015-8418 Trojan 12/28/2015 Exp.CVE-2015-7652 Trojan 12/28/2015 Exp.CVE-2015-7653 Trojan 12/28/2015 Exp.CVE-2015-7654 Trojan 12/28/2015 Exp.CVE-2015-7657 Trojan 12/28/2015 Linux.Sshscan Worm 12/28/2015 Backdoor.Proxyback Trojan 12/28/2015 Backdoor.Govrat!g1 Trojan 12/28/2015 Infostealer.Poshook Trojan 12/28/2015 Downloader.Preft Trojan 12/28/2015 W32.Ramnit!gen1

ادامه مطلب >>

آیا کاربران اندروید به آنتی‌ویروس نیاز دارند؟

سوال مهمی همواره در میان کاربران اندروید وجود داشته که معمولا گوگل به یک نحو و شرکت‌های امنیتی به نحو دیگری آن را پاسح گفته اند. سوال این است که آیا کاربران اندروید به یک برنامه آنتی‌ویروس نیاز دارند تا گوشی‌های هوشمند خود را در برابر بد افزارها حفظ نمایند یا خیر؟   واضح است

ادامه مطلب >>

مقایسه کوئیک هیل